Depozit

DepozitSte se končno odločili za varčevanje? Pravilno! Priporočamo vam vezavo denarja v depozit, saj je le-to najvarčnejša oblika varčevanja. Vezavo denarja v depozit ves čas budno spremlja Banka Slovenije in v primeru stečaja katerekoli banke v Sloveniji, vam Republika Slovenija jamči vračilo denarja za depozit v vrednosti do 100.000 evrov. Več o tem najdete na www.depoziti.si. Poleg tega, da je vezava denarja najbolj varna oblika varčevanja, vam hkrati tudi nudi največji donos.

Čim višji je znesek vezave denarja v depozit, tem višja je obrestna mera. Višjo obrestno mero za vaš depozit lahko pridobite tudi s kuponom na depozit.si. V kolikor želite vezati denar v drugi valuti, pri tem tvegate, saj lahko določena valuta naraste ali pade. Kaj se bo zgodilo v vašem primeru, se vnaprej ne da predvideti in je polno tveganje. Prav tako je obrestna mera višja, če vežete denar v depozit za daljše obdobje, saj daljše kot je obdobje vezave, dlje časa lahko banka z vašim denarje posluje.