Tečaj slovenskega jezika za tujce za boljše vključevanje v družbo

Pri nas je kar nekaj takih oseb, ki so k nam prišle iz drugih držav. Da bi se lahko še bolje vključile v našo družbo, je pomembo tudi dobro poznavanje našega, torej slovenskega jezika.

Tečaj slovenskega jezika za tujce je torej namenjen prav vsem oseba, ki jim je slovenski jezik tuj ali pa ga uporabljajo kot drugi jezik. Njihovo znanje našega jezika pa jim tako v največji meri omogoča kakovostno vključevanje v družbo. Posledično take osebe veliko lažje dobijo zaposlitev, olajšajo si potek šolanja, zaposlenim tujcem pa tečaj omogoča veliko lažjo komunikacijo s slovenskimi partnerji.

Tečaj slovenskega jezika za tujce

Jezikovni program slovenščine za tujce

Jezikovni program slovenskega jezika za tujce je pripravljalni program, in sicer na nacionalni izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Namenjen je odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina. Za svoje bivanje take osebe potrebujejo javno veljavno listino o  tem, da imajo določeno mero znanja slovenskega jezika.

Vsebina tečaja slovenščine za tujce

Tečaj slovenskega jezika za tujce vsebuje zelo bogato ter pestro vsebino. Ta vključuje tudi razumevanje govorjenih besedil, razumevanje zapisanih besedil, tvorjenje pisnega besedila, splošni pogovor, pogovor na določeno temo ter igranje vlog.

Na osnovni ravni tako kandidat oziroma slušatelj razume bistvo in tudi bolj podrobne informacije, ki so navedene v bolj preprostih besedilih. To v praksi pomeni besedila iz dnevnega časopisja in drugih publikacij, ki so preprostejše narave. Za slednje je zelo pomembno, da so besedila kombinirana s čim več sličicami.