Inštrukcije fizika

Inštrukcije fizikaFizika. Česa se najprej spomnimo, ko slišimo fizika? Morebiti vseh tistih neznanih formul in postopkov in ugotavljanj in nejasnosti. Morebiti postanemo nervozni in nas fizika prav jezi, ker njenega bistva nikoli nismo dojeli. Ali pa je prav obratno in nas zanima vse kar je s fiziko v povezavi in poskušamo odkriti vse njene skrivnosti, jih razumeti?

Kakorkoli, ne glede na to, kakšno je naše mnenje o fiziki, se od nas zahteva, da poznamo vsaj njene osnove. In ne glede na mnenje, za vsako od tega, obstaja določena rešitev. Bodisi nam je fizika všeč ali pa ne.

V kolikor nam je fizika ljuba, se lahko odločimo za študij te ali pa nadaljujemo naše izobraževanje v smeri, ki temelji na fiziki. Tako bomo svoje delovanje posvetili fiziki in venomer izpolnjevali željo po odkrivanju njenih skrivnosti.

Če pa nam je fizika nejasna, se pa od nas zahteva znanje, pa so inštrukcije fizike pravšnja rešitev. Namreč, inštrukcije fizike bodo zagotovile in nam omogočile manjkajoče znanje, ki bo na nas preneseno s pomočjo praviloma usposobljenih in strokovnih učiteljev, ki se bodo osredotočili predvsem na probleme, ki nam jih fizika povzroča. Inštrukcije fizike bodo potekale tako, da bomo najprej spoznali osnove ali pa se kar lotili problema. V obeh primerih pa je pomembno, da dopolnimo, izboljšamo ali popravimo manjkajoče znanje.