Gostovanje

Danes bi skoraj lažje živeli brez raznih nujnih stvari kot pa brez interneta. Internet je danes tisti, ki prevladuje in je popolnoma zavzel ves svet. Kaj je internet verjetno ve že vsak otrok. Prvo internetno omrežje se je imenovalo Arpanet in je nastal okoli leta 1969. Ta je predstavljal skupek računalnikov povezanih v eno celoto. Glede na to, da je internet izjemno dobra in kakovostna storitev, saj uporabnikom ponuja zelo širok spekter vseh informacij, pa se je internet oziroma internetno omrežje kar precej dobro razširilo. Največji problem je še vedno hitrost interneta oziroma internetne povezave, vendar so to sedaj rešili s pomočjo optičnega kabla. Do informacij zna na internetu priti prav vsak, kako pa je izdelana spletna stran, na kateri so podatki oziroma informacije pa jih ne ve kaj dosti. Spletno stran mora najprej nekdo zastaviti. Nato se mora z izbranim podjetjem dogovoriti za samo gostovanje. Gostovanje je za normalno delovanje spletne strani nujno potrebno, kajti brez tega se naša stran ne more nikjer pojaviti, ker je dejansko ni na nobenem strežniku. Gostovanje namreč pomeni, da zakupimo nek prostor, ki ga ponuja lastnik oziroma administrator strežnika. Podatki naše spletne strani se nato prenesejo na trdi disk strežnikovega ponudnika. Ta mora biti, da je gostovanje uspešno, dostopen preko interneta oziroma internetne povezave. Ob samem gostovanju imajo ponudniki velikokrat na voljo kar določene pakete, v katerih so različne količine določenih podatkov. Tukaj gre v grobem predvsem za:hosting

  • število elektronskih naslovov
  • količina prostora na disku
  • število podatkovnih baz

Kot smo že predhodno omenili je gostovanje spletne strani nujno potrebno in brez tega je naša spletna stran popolnoma neuporabna. V kolikor si za svojo spletno stran ne priskrbimo gostovanja, do naše spletne strani ne bo mogel dostopati prav nihče. Dejansko je nšaa stran brez gostovanja nevidna.